การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครจัดจ้างบรรจุพนักงาน วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี-โท

0
43769
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) EGAT มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 30 อัตรา ในระดับชั้นการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท

สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 (เวลา 10.00 น.) – 28 พฤษภาคม 2560 (เวลา 16.00 น.)

สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

 • หน่วยงานโรงไฟฟ้าบางปะกง (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 1. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 2 อัตรา
  – วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  – วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี/เคมีสิ่งแวดล้อม
 3. ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน 1 อัตรา
  – วุฒิ ปริญญาตรี อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
 4. ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 12 อัตรา
  – วุฒิ ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ช่างเครื่องกลไฟฟ้า/ช่างติดตั้งไฟฟ้า/ช่างยนต์/ช่างเครื่องกล/ช่างเทคนิคยานยนต์/ช่างเครื่องยนต์และดีเซล/ช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง
 • หน่วยงาน กฟผ. แม่เมาะ (จังหวัดลำปาง)
 1. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา
  – วุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
 2. ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน 1 อัตรา
  – วุฒิ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ/ศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการ/การจัดการทั่วไป/บริหารทั่วไป
 3. ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 8 อัตรา
  – วุฒิ ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ช่างเครื่องกลไฟฟ้า/ช่างติดตั้งไฟฟ้า/ช่างยนต์/ช่างเครื่องกล/ช่างเทคนิคยานยนต์/ช่างเครื่องยนต์และดีเซล
 4. ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
  – วุฒิ ปวส. คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/พืชศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัครงาน การไฟฟ้า

ระดับคุณวุฒิ ปวส.

 • – อายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

ระดับปริญญาตรี

 • – อายุไม่เกิน 28 ปี บริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
 • – คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550

ระดับปริญญาโท – ปริญญษเอก

 • – อายุไม่เกิน 32 ปี บริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
 • – คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550

กำหนดเปิดรับสมัครงาน การไฟฟ้า

การรับสมัครงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.egat.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 (เวลา 10.00 น.) – 28 พฤษภาคม 2560 (เวลา 16.00 น.)

***เงื่อนไขการสมัครสอบ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสมัครสอบข้อเขียนในปี 2560 ตามประกาศรับสมัครงานที่ 1/260 และไม่เข้ารับการทดสอบข้อเขียนในวันที่ 2 เมษายน 2560 จะไม่มีสิทธ์สมัครงานกับ กฟผ. ในครั้งนี้

สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต http://www.egat.co.th หรือติดตามอัพเดทข่าวการรับสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ได้ที่เว็บไซต์ http://www.job4thai.com

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน กฟผ.

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here