การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน รอบที่ 1/2564

0
677
สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

การรับนักศึกษาฝึกงาน รอบที่ 1/2564

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ประสงค์เข้าฝึกงานกับ กฟผ. แจ้งความประสงค์เข้าฝึกงานผ่านระบบนักศึกษาฝึกงาน กฟผ. (EGAT Internship Program) รอบที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาที่เริ่มฝึกงานในเดือนมกราคม – เมษายน 2564 (ช่วงเวลาสิ้นสุดการฝึกงานให้เป็นไปตามที่สถาบันกำหนด) โดยสามารถกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์เข้าฝึกงานได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ กฟผ. จะพิจารณารับผู้เข้าฝึกงานตามความต้องการของหน่วยงาน และความเหมาะสมของคุณวุฒิและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับภารกิจในด้านต่าง ๆ ของ กฟผ.

คลิก>>>สมัครฝึกงาน กฟผ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here