การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ ทุกระดับวุฒิการศึกษา เช็คตำแหน่งงานว่างด่วน!!!

0
1030
การไฟฟ้านครหลวง

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 และปวส. เพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานกับการไฟฟ้านครหลวง ในตำแหน่งลูกจ้าง จำนวน 43 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ กฟน. ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ กฟน.

 1. ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้างจัดหาพัสดุ  จำนวน 20 อัตรา
 2. ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล  จำนวน 23 อัตรา

วิธีสมัครตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ กฟน.

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่การไฟฟ้านครหลวง ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

คลิก>>>ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ กฟน.


อัพเดทวันที่ 5 มีค. 2564

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก และพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่งงาน 141 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ  ปวส./ปริญญาตรี และปริญญาโท ในส่วนของผู้ที่สนใจตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ กฟน. ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564

สมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ กฟน.

 1. นักวิชาการ 5  จำนวน 5 อัตรา
 2. นักการตลาด 5  จำนวน 1 อัตรา
 3. วิศวกรไฟฟ้า 4  จำนวน 43 อัตรา
 4. วิศวกรโยธา 4  จำนวน 8 อัตรา
 5. วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4  จำนวน 5 อัตรา
 6. วิศวกรสื่อสาร 4  จำนวน 2 อัตรา
 7. นักวิชาการ 4  จำนวน 5 อัตรา
 8. บุลากร 4  จำนวน 2 อัตรา
 9. สถาปนิก 4  จำนวน 1 อัตรา
 10. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
 11. นักบัญชี 4/นักการเงิน 4  จำนวน 14 อัตรา
 12. นักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 8 อัตรา
 13. นักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 12 อัตรา
 14. ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3  จำนวน 18 อัตรา
 15. ช่างเทคนิคสายอากาศ 3  จำนวน 9 อัตรา
 16. ช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 5 อัตรา
 17. ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 3 จำนวน 1 อัตรา
 18. ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ กฟน.

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ กฟน. ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ กฟน.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here