การเคหะแห่งชาติ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานที่เปิดรับ 20 ตำแหน่ง แชร์ด่วน!!!

0
584

การเคหะแห่งชาติ เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ การเคหะแห่งชาติ จำนวน 20 ตำแหน่ง สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การเคหะแห่งชาติ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16-27 กันยายน 2563

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. วิศวกรโยธา
 2. วิศวกรไฟฟ้า
 3. วิศวกรเครื่องกล
 4. สถาปนิก ปริญญาโท
 5. สถาปนิก ปริญญาตรี
 6. พยาบาล
 7. นักบัญชี
 8. บุคลากร ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 9. นิติกร
 10. เศรษฐกร
 11. พนักงานระบบคอมพิวเตอร์
 12. พนักงานตรวจสอบภายใน
 13. พนักงานพัสดุ
 14. พนักงานการเงินและบัญชี
 15. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 16. พนักงานจัดการทรัพย์สิน
 17. พนักงานบริหารงานทั่วไป
 18. ช่างเทคนิคก่อสร้าง
 19. ช่างเทคนิคไฟฟ้า
 20. ช่างเทคนิคเครื่องกล

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การเคหะแห่งชาติ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16-27 กันยายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่การเคหะแห่งชาติ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here