การรถไฟ รฟท. รับสมัคร งานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา

0
23841

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ในตำแหน่ง พนักงานคุมประแจฯ จำนวน 5 อัตรา และลูกจ้าง (ช่างฝีมือ) จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน การรถไฟ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ให้ตรวจสอบรายละเอียดและวันที่ปิดรับสมัครงานจากเอกสารแนบท้ายประกาศ

สมัครงาน การรถไฟ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. พนักงานคุมประแจฯ จำนวน 5 อัตรา
  2. ลูกจ้าง (ช่างฝีมือ) จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครงาน การรถไฟ

  • ตำแหน่งพนักงานคุมประแจฯ เปิดรับสมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2563
  • ตำแหน่งงานลูกจ้าง (ช่างฝีมื) เปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2563

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน การรถไฟ

**********************************************************************

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัด บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลอาวุโส จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครงานรถไฟฟ้า

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ

  • เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลอาวุโส จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานรถไฟฟ้า

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-10 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรถไฟฟ้า

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here