การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างได้แล้ววันนี้

0
2315

งานปฏิบัติการโดยสารภูมิภาค 1 ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่พนักงานด้านการโดยสาร ตำแหน่งงานว่าง จำนวน 24 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ม. 3 ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2564

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานว่าง

  • พนักงานด้านการโดยสาร  จำนวน 24 อัตรา

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟแห่งประเทศไทย ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ งานปฏิบัติการโดยสารภูมิภาค 1 ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ


อัพเดทวันที่ 10 ม.ค. 2564

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน สังกัดฝ่ายต่างๆ ในการรถไฟแห่งประเทศ ตำแหน่งงานว่าง 3 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจประกาศการรถไฟ รับสมัครงาน ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และวัน เวลา ที่ปิดรับสมัคร

การรถไฟ รับสมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง การรถไฟ

  1. ฝ่ายการช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
  2. ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงาน การรถไฟ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน การรถไฟ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบ วัน เวลา และสถานที่สมัครงาน

เอกสารต้นฉบับ>>>การรถไฟ รับสมัครงาน


อัพเดทวันที่ 2 พ.ย.2563

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างของการรถไฟ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 12 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานว่าง การรถไฟ ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัคร ซึ่งแต่ละตำแหน่งมีกำหนดปิดรับสมัครไม่พร้อมกันนะคะ

ร่วมงานกับการรถไฟ

ตำแหน่งงานว่าง การรถไฟ

  1. ฝ่ายบริการโดยสาร  จำนวน 5 อัตรา
  2. ฝ่ายการช่างโยธา กรุงเทพฯ  จำนวน 2 อัตรา
  3. ฝ่ายการช่างโยธา ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 อัตรา
  4. ฝ่ายการช่างโยธา ขอนแก่น  จำนวน 1 อัตรา
  5. ฝ่ายการช่างกล  จำนวน 3 อัตรา

วิธีสมัครตำแหน่งงานว่าง การรถไฟ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครตำแหน่งงานว่าง การรถไฟ ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัคร สถานที่ที่เปิดรับ และวันเวลาที่เปิด-ปิด รับสมัคร ทั้งนี้ในแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับ มีรายละเอียดแตกต่างกันไป ตรวจสอบให้ดีๆ นะคะ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานว่าง การรถไฟ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here