การประปานครหลวง (กปน.) เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งงานว่าง 13 อัตรา

0
668

การประปานครหลวง (กปน.) เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตประปา จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี

ในครั้งนี้ กปน. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่งงานว่าง 13 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานการประปานครหลวง ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15-28 มกราคม 2564

สมัครงานการประปานครหลวง

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. วิศวกร จำนวน 12 อัตรา
  2. นิติกร  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานการประปานครหลวง

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานการประปานครหลวง ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15-28 มกราคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่การประปานครหลวง ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานการประปานครหลวง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here