การท่าเรือ เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี 25 ตำแหน่ง 20 ก.ค- 10 ส.ค

0
1095

การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประส่งค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่่าเรือแห่งประเทศไทย วุฒิการศึกษาระดับปวช./ปวส.และปริญญาตรี จำนวน 25ตำแหน่งด้วยกัน สำหรับผู้สนใจสมัครงาน การท่าเรือ ให้สมัครงานออไนลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม – 10 สิงหาคม 2563

สมัครงาน การท่าเรือ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. สถาปนิก
 2. วิศวกร ไฟฟ้า
 3. วิศวกร โยธา
 4. นิติกร
 5. บุคลากร
 6. เจ้าหน้าที่่ฝึกอบรม
 7. นักวิชาการ
 8. เจ้าหน้าที่่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 10. พนักงานบัญชี
 11. พนักงานพัสดุ
 12. ช่างเทคนิค งานช่างกลึง
 13. ช่างเทคนิค งานซ่อมระบบไฮโดรลิค
 14. ช่างเทคนิค งานซ่อมเครื่องยนต์อาวุโส
 15. ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้าอาวุโส
 16. พนักงานเครื่องทุ่นแรง
 17. พนักงานการสินค้า
 18. พนักงานช่างกลเรือ ไฟฟ้า
 19. พนักงานช่างกลเรือ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 20. ช่างเทคนิค งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล/เบนซิน
 21. พนักงานสื่อสาร งานวิทยุ
 22. พนักงานสำรวจร่องน้ำ
 23. พยาบาล
 24. พนักงานรักษาความปลอดภัย
 25. พนักงานปากเรือ

วิธีสมัครงาน การท่าเรือ

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน การท่าเรือ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน การท่าเรือ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here