กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ วุฒิปวส./ปริญญาตรี คลิกดูตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

0
283

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.และปริญญาตรี จำนวน 74 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ กระทรวงสาธารณสุข ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
  2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน 13 อัตรา
  6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จำนวน 35 อัตรา
  7. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จำนวน 20 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here