กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 9 อัตรา

0
440

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 9 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครพนักงานราชการ กระทรวงพาณิชย์ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563

สมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

ส่วนกลาง

  1. นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

ส่วนภูมิภาค

  1. นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)  จำนวน 4 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 3 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานการพาณิชย์  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครพนักงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครพนักงานราชการ กระทรวงพาณิชย์ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กระทรวงพาณิชย์ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครพนักงานราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here