กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครบุคคล เข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา

0
13701

สมัครงานราชการ กระทรวงพลังงาน

ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 22 อัตรา

การรับสมัคร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 23 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงานกระทรวงพลังงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร์
  • อ่านรายละเอียดตำแหน่งเพิ่มเติม >>> คลิก
 2. ตำแหน่ง พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 11,280 – 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่าง (ทางช่างไฟฟ้า หรือ ทางช่างไฟฟ้ากำลัง หรือ ทางช่างยนต์ หรือ ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์)
  • อ่านรายละเอียดตำแหน่งเพิ่มเติม >>> คลิก
 3. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) จำนวน 7 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 11,280 – 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่าง (ทางช่างเครื่องกล หรือ ทางช่างยนต์ หรือ ทางช่างกลโรงงาน หรือ ทางช่างเทคนิคอุตสาหกรรม)
  • อ่านรายละเอียดตำแหน่งเพิ่มเติม >>> คลิก
 4. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 6 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 11,280 – 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่าง (ทางช่างไฟฟ้า หรือ ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือ ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์)
  • อ่านรายละเอียดตำแหน่งเพิ่มเติม >>> คลิก
 5. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 11,280 – 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่าง (ทางช่างโยธา หรือ ทางช่างก่อสร้าง หรือ ทางช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม)
  • อ่านรายละเอียดตำแหน่งเพิ่มเติม >>> คลิก

การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://dede.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 2 – 23 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here