งานราชการ!!! กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา

1
15538

สมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ มีประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา

สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 16 มกราคม 2561 ตอลด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
    อัตราค่าตอบแทน : 15,000 – 16,500 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
    • เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://mfa.job.thai.com หัวข้อ “สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ” ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 16 มกราคม 2561 ตอลด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกเพื่ออ่าน >>> งานราชการที่เปิดสอบ

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here