“กระทรวงการคลัง” กรมบัญชีกลาง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 14 อัตรา

0
6372
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

งานราชการ กระทรวงการคลัง

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง)

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กรมบัญชีกลาง จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 – 10 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

สมัครงาน กรมบัญชีกลาง

สมัครงานราชการ กรมบัญชีกลาง

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ
1. นิติกร (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

2. ตำแหน่งนักบัญชี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบัญชี

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 – 10 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.cgd.go.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครสอบราชการ

 

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here