กระทรวงการคลัง รับสมัคร ลูกจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี 10 อัตรา

0
280

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 10 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจงานคอมพิวเตอร์ กระทรวงการคลัง ให้สมัครงานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563

งานคอมพิวเตอร์ กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งงานว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 10 อัตรา

วิธีสมัครงานคอมพิวเตอร์ กระทรวงการคลัง

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานคอมพิวเตอร์ กระทรวงการคลัง ให้ดาวน์โหลดรายละเอียดเพื่อสมัครงานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563 

เอกสารต้นฉบับ>>>งานคอมพิวเตอร์ กระทรวงการคลัง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here