งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบุคคล เข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา

0
5192
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่ง) และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น 6 อัตรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้อ่านคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งให้ชัดเจน และสมัครงานด้วยตนเองได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมโยธาธิการ

งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่ง) จำนวน 2 อัตรา
    – อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. และ อ.ก.พ. กำหนด
  2. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
    – อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. และ อ.ก.พ. กำหนด

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การสมัครงานราชการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้อ่านคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งให้ชัดเจน และสมัครงานด้วยตนเองได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://job.dpt.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน

 

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here