กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส./ป.ตรี/ป.โท ตำแหน่งงานว่าง 5 อัตรา

0
261

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตำแหน่งงานว่างครั้งแรก 5 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. /ป.ตรี และป.โท ในส่วนของผู้สนใจสมัครพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2564

สมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พนักงานวางผังเมือง  จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานจัดการสถานที่พิธีการ  จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
  4. พนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครพนักงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครพนักงานราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here