กรมแพทย์แผนไทยฯ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ 10 อัตรา

0
109

กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป วุฒิปวส.และปริญญาตรี ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ จำนวน 10 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2564

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน 2 อัตรา
  2. แพทย์แผนไทย  จำนวน 3 อัตรา
  3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 3 อัตรา
  4. นักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการที่เปิดสอบ กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมแทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here