กรมเจ้าท่า เปิดสอบข้าราชการ/ลูกจ้าง ทุกระดับวุฒิการศึกษา กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

0
11105

กรมเจ้าท่า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก และแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8-31 ตุลาคม 2563

สมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. พนักงานขนส่ง  จำนวน 1 อัตรา
 2. พนักงานวัดระดับน้ำ  จำนวน 1 อัตรา
 3. สรั่งเรือ  จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานสื่อสาร  จำนวน 1 อัตรา
 5. นายท้ายเรือกลดำน้ำ  จำนวน 1 อัตรา
 6. พนักงานขนส่ง  จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา
 8. กะลาสี  จำนวน 2 อัตรา
 9. ช่างเครื่องเรือ  จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานขนส่ง  จำนวน 2 อัตรา
 11. ช่างเครื่องเรือ  จำนวน 1 อัตรา
 12. นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
 13. พนักงานควบคุมเรือขุด  จำนวน 1 อัตรา
 14. นายท้ายเรือกลชายทะเล  จำนวน 1 อัตรา
 15. ช่างเครื่องเรือ  จำนวน 1 อัตรา
 16. นายช่างขุดลอก  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครพนักงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8-31 ตุลาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมเจ้าท่าระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครพนักงานราชการ

 


อัพเดท 17 กย.2563

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคาขาตรัง กำลังเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะสมัครงานราชการที่เปิดสอบ กรมเจ้าท่า ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16-21 กันยายน 2563

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. พนักงานประจำท่าเทียบเรือ  จำนวน 3 ตำแหน่ง
 2. พนักงานบันทึกข้อมูล  จำนวน 1 ตำแหน่ง
 3. พนักงานขนส่ง  จำนวน 2 ตำแหน่ง
 4. พนักงานสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  จำนวน 2 อัตรา
 5. พนักงานทำความสะอาด  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการที่เปิดสอบ กรมเจ้าท่า สาขาตรัง ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 16-21 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ

 


 

อัพเดท 11 มิถุนายน 2563

กรมเจ้าท่า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้ดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 8 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานกรมเจ้าท่า ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8-21 มิถุนายน 2563

สมัครงานกรมเจ้าท่า

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
 3. สรั่งเรือ จำนวน 1 อัตรา
 4. นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
 5. นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
 6. นักภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 7. วิทยาจารย์ (ด้านปกครอง) จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานกรมเจ้าท่า

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานกรมเจ้าท่า ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8-21 มิถุนายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมเจ้าท่า ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานกรมเจ้าท่า

 

************************************************************************

อัพเดทวันที่ 9 มิถุนายน 2563

กรมเจ้าท่า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้สนใจสมัครสถาปนิก กรมเจ้าท่า ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8-21 มิถุนายน 2563

สมัครสถาปนิก

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 • พนักงานสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครสถาปนิก

สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครสถาปนิก กรมเจ้าท่า ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8-21 มิถุนายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมเจ้าท่า ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครสถาปนิก

***********************************************************************

อัพเดท 29 พ.ค. 2020

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเอกชน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานท่าเทียบเรือ จำนวน 20 อัตรา วุฒิการศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ในส่วนของผู้สนใจงานราชการ กรมเจ้าท่า ตามประกาศรับสมัครงานราชการล่าสุด ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

งานราชการ กรมเจ้าท่า

ตำแหน่งงานราชการ

 • พนักงานท่าเทียบเรือ จำนวน 20 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ กรมเจ้าท่า

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมเจ้าท่า ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มตรวจการเดินเรือ อาคารชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ กรมเจ้าท่า

**********************************************************************

 

งานราชการที่เปิดสอบ กรมเจ้าท่า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง วุฒิปวส.และปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยในส่วนของผู้ที่สนใจการเปิดสอบข้าราชการ กรมเจ้าท่า ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-24 มกราคม 2563

เปิดสอบข้าราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 2. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 3. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 4. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 5. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 6. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 7. นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (งานระหว่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการที่เปิดสอบ กรมเจ้าท่า สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-24 มกราคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมเจ้าท่าระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

เอกสารต้นฉบับ>>>เปิดสอบข้าราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here