“กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่” เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา

0
3287

ประกาศรับสมัครงานราชการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ วิศวกรปฏิบัติการ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ และวิศวกรโลหการปฏิบัติการ

ผู้ที่สนใจ ประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

ประกาศรับสมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (สงขลา) จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักวิศวกรปฏิบัติการ (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่งวิศวกรโลหการปฏิบัติการ (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครงานราชการ

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2560 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ สามารถสมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.dpim.go.th หัวข้อ “สมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ ประกาศรับสมัครงานราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here