กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครพนักงานกองทุน 27 อัตรา

0
109

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพาชีวิตคนพิการ จำนวน 27 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10-16 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 4 อัตรา
  2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา
  3. นิติกร  จำนวน 7 อัตรา
  4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
  5. นักพัฒนาสังคม  จำนวน 8 อัตรา
  6. นักสังคมสงเคราะห์  จำนวน 1 อัตรา
  7. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  9. พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10-16 มีนาคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ประกาศรับสมัครงานราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here