งานราชการ!!! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

0
14932

สมัครงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร มีประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งบุคลากร นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักสถิติ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมส่งเสริมการเกษตรสมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน : 18,000 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด
  ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 2. ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน : 18,000 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด
  ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
  ค่าตอบแทน : 18,000 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด
  ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 4. ตำแหน่งนักสถิติ จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน : 18,000 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด
  ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์
 5. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  ค่าตอบแทน : 18,000 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด
  ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 6. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน : 19,500 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด
  ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
 7. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน : 13,800 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด
  ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://doaecenter.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here