กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรี 10 อัตรา 1-22 ต.ค.

0
638

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 10 ตำแหน่ง ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานราชการ ตามประกาศดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2562

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สามารถเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ การบัญชี รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ
  • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมการค้าระหว่างประเทศ ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here