กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งงานว่างวุฒิปวส./ป.ตรี

0
321

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 40 อัตรา คุณวุฒิปวส.และปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่สนใจสอบเข้ารับราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2563

สอบเข้ารับราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  จำนวน 30 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จำนวน 3 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน 7 อัตรา

วิธีสมัครสอบเข้ารับราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสอบเข้ารับราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครงานออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศิจายน – 14 ธันวาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบเข้ารับราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here