กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 760 อัตรา วุฒิปวส./ป.ตรี 27 ก.ย.-24 ต.ค.

0
949

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมสรรพากร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบเพื่อแข่งขันและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 482 อัตรา และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวส.) จำนวน 278 อัตรา

ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมสรรพากร ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 24 ตุลาคม 2562

งานราชการ กรมสรรพากร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

วุฒิปริญญาตรี

  1. นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 400 อัตรา
  2. นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ จำนวน 80 อัตรา
  3. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

วุฒิ ปวส.

  1. เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน จำนวน 230 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  6. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงานราชการ กรมสรรพากร

กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 24 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กรมสรรพากรกำหนด ดังปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ กรมสรรพากร

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here