กรมศิลปากร เปิดสอบข้าราชการ วุฒิปวส./ปริญญาตรี ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ 15 อัตรา

0
284

กรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.และปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ กรมศิลปากร ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-24 ธันวาคม 2563

งานราชการ กรมศิลปากร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จำนวน 3 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน 3 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน  จำนวน 3 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน  จำนวน 3 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา
  6. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  7. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ กรมศิลปากร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-24 ธันวาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมศิลปากรระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here