กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ทุกระดับการศึกษา ทุกภูมิภาค

0
1569

กรมประมงจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 28 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส.และปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจสอบราชการ กรมประมง ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9-30 มิถุนายน 253

สอบราชการ กรมประมง

ตำแหน่งงานราชการ

  1. เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 24 อัตรา
  2. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครสอบราชการ กรมประมง

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จสอบราชการ กรมประมง ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9-30 มิถุนายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมประมงระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบราชการ กรมประมง

************************************************************************

กรมประมง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง วุฒิม.3/ม.6 สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมประมง ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2563

งานราชการ สตูล

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ สตูล

สำหรับผู้ที่ประมงค์จะสมัครงานราชการ สตูล กรมประมง ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) อำเภอละงู จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 1-0 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ สตูล

************************************************************************

กรมประมง จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญา และช่างไฟฟ้า วุฒิปวช. ในส่วนของผู้ที่กำลังหางานเชียงใหม่ กรมประมงเปิดให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่ 4-12 มิถุนายน 2563

หางานเชียงใหม่

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  2. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครหางานเชียงใหม่

สำหรับผู้ที่กำลังหางานเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) กรมประมง ให้สมัครงานด้วยตนเอง โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>หางานเชียงใหม่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here