“กรมประชาสัมพันธ์” เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเข้าเป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ ตรวจสอบตำแหน่งที่น่าสนใจ

0
20729

กรมประชาสัมพันธ์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วุฒิปวส. สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม 2563

สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม 2563 โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมประชาสัมพันธ์ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์

**********************************************************************

อัพเดท มิถุนายน 2561

งานราชการ กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้น 21 อัตรา

สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ตามประกาศดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการ กรมประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 2. ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  • มีความรู้ความสามารถทางด้านการตัดต่อจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 4. ตำแหน่งคีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง) จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคีตศิลป์
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  • มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านคีตศิลป์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความสามารถด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
 5. ตำแหน่งคีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล) จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคีตศิลป์
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  • มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านคีตศิลป์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยสากล และเพลงสากล
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
 6. ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางดุริยางคศิลป์
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  • มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านดุริยางคศิลปิน มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรู้ความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานได้
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
 7. ตำแหน่งนักศิลปกรรม จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีศิลปศาสตร
   บัณฑิต ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต ในสาขาวิชานิเทศศิลป์และ
   การออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์สาขาวิชา
   การออกแบบทัศนศิลป์สาขาวิชาทัศนศิลป์
 8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบัญชี
   สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 9. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้าและ
   อิเล็กทรอนิกส์

การสมัครงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ตามประกาศดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หัวข้อ“ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ”  ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> กรมประชาสัมพันธ์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here