กรมที่ดิน รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปวส./ปริญญาตรี 55 อัตรา

0
474

กรมที่ดิน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งประเภทวิชาการ และระดับปฏิบัติงาน วุฒิปวส.และปริญญาตรี จำนวน 55 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ กรมที่ดิน ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จำนวน 25 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน 14 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน  จำนวน 9 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จำนวน 4 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการที่เปิดสอบ กรมที่ดิน ให้สมัครงานออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน -9 ตุลาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมที่ดิน ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here