งานราชการ!!! กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคล จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

0
16935

สมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์(ด้านอนุสิทธิบัตร 1) ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์(ด้านเภสัชภัณฑ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น 7 อัตรา

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
 2. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านอนุสิทธิบัตร 1) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
   18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ
 3. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านเภสัชภัณฑ์) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
   18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
   18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

การสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา” ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกเพื่ออ่าน >>> สมัครงานราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here