กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบข้าราชการ วุฒิปวช./ปวส. ตำแหน่งงานว่าง 7 อัตรา

0
122

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.และปวส.ตำแหน่งงานว่างครั้งแรก จำนวน 7 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครสอบข้าราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-27 กุมภาพันธ์ 2564

สมัครสอบข้าราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา
  2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา
  3. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  จำนวน 4 อัตรา

วิธีสมัครสอบข้าราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบข้าราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-27 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครสอบข้าราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here