กรมช่างอากาศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 18 ตำแหน่ง อัตราว่าง 86 อัตรา

0
159

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมช่างอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง 86 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจการเปิดสอบกรมช่างอากาศ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 8-16 มีนาคม

เปิดสอบกรมช่างอากาศ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. พนักงานพัสดุ  จำนวน 2 อัตรา
 2. พนักงานห้องทดลอง  จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
 4. ช่างกลโรงงาน  จำนวน 19 อัตรา
 5. ช่างสี  จำนวน 2 อัตรา
 6. ช่างอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 1 อัตรา
 7. ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน  จำนวน 3 อัตรา
 8. ช่างโครงสร้างอากาศยาน  จำนวน 12 อัตรา
 9. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น  จำนวน 3 อัตรา
 10. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง  จำนวน 1 อัตรา
 11. ช่างท่อ จำนวน 2 อัตรา
 12. ช่างไฟฟ้า จำนวน 7 อัตรา
 13. ช่างยางและพลาสติก  จำนวน 2 อัตรา
 14. ช่างโยธา  จำนวน 1 อัตรา
 15. ช่างระบบไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา
 16. ช่างระบบอากาศยาน  จำนวน 8 อัตรา
 17. ช่างโลหะ  จำนวน 13 อัตรา
 18. พนักงานลานถัง  จำนวน 5 อัตรา

วิธีสมัครสอบกรมช่างอากาศ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบกรมช่างอากาศ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กรมช่างอากาศ ตั้งแต่วันที่ 8-16 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>เปิดสอบกรมช่างอากาศ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here