กรมชลประทาน เปิดสอบข้าราชการ คลิกเพื่อดู>>>ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบวันนี้

0
877

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ จำนวน 26 อัตรา โดยกรมชลประทาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง อัตราว่างครั้งแรกจำนวน 26 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.และปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการที่เปิดสอบ กรมชลประทาน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-27 พฤษภาคม 2564

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จำนวน 4 อัตรา
  2. นิติกรปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  3. นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  5. นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน  จำนวน 12 อัตรา
  6. เจ้าพนักงานธุรการเกษตรปฏิบัติงาน  จำนวน 3 อัตรา
  7. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จำนวน 4 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการที่เปิดสอบ กรมชลประทาน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-27 พฤษภาคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมชลประทาน ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here