กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครงานราชการ ตำแหน่งงานว่าง 64 อัตรา วุฒิม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 22-26 มิ.ย.

1
816

กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 64 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ม.6/ปวช./ปวส. และปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22-26 มิถุนายน 2563

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 2. พนักงานบริการ
 3. พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
 4. นักสังคมสงเคราะห์
 5. นักจิตวิทยา
 6. นักพัฒนาสังคม
 7. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
 8. เจ้าหน้าที่ธุรการ
 9. พี่เลี้ยง
 10. ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์
 11. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 12. นักพัฒนาการเด็ก

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 ณ สถานที่ที่เปิดรับสมัคร (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here