กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ ประจำโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 41 อัตรา 18-22 พ.ค.

0
880

กรมการแพทย์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 12 ตำแหน่ง รวม 41 อัตรา สำหรับผู้สนใจสมัครงานโรงพยาบาล ในสังกัดกรมการแพทย์ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานว่าง

 1. นายแพทย์ปฏิบัติการ (รพ.นพรัตนราชธานี) จำนวน 1 อัตรา
 2. นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) จำนวน 1 อัตรา
 3. นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันธัญญรักษ์แม่ฮ่องสอน) จำนวน 1 อัตรา
 4. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 27 อัตรา
 5. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 6. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 7. นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 8. นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 9. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 12. เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครงานโรงพยาบาล

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมการแพทย์ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานโรงพยาบาล

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here