กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครงานราชการ เช็คตำแหน่งงานและวุฒิการศึกษาที่เปิดรับด่วน!!!

0
2491

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ในตำแหน่งช่างโยธา หรือพนักงานขนส่ง วุฒิปวส.และปวช. ตามลำดับ ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานกรมขนส่งทางบก ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2563

สมัครงานขนส่งทางบก

ตำแหน่งงานว่าง

  1. ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานขนส่ง จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานขนส่งทางบก

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานกรมการขนส่งทางบก ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานขนส่งทางบก

************************************************************************

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. และปริญญาตรี โดยผู้สนใจสมัครขนส่งทางบก ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 16 เมษายน 2563

สมัครงานขนส่งทางบก

ตำแหน่งงานราชการ

  1. นักวิชาการขนส่ง จำนวน 2 อัตรา
  2. นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฏหมาย) จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 3 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 8 อัตรา
  5. ช่างตรวจสภาพรถ จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครงานขนส่งทางบก

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานขนส่งทางบก ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 16 เมษายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมการขนส่งทางบกระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานขนส่งทางบก


อัพเดทข่าวการรับสมัครงานทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง >>> https://www.facebook.com/job4thaidotcom/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here