สำนักงาน กพ.!!! เปิดรับสมัครสอบ กพ. ภาค ก ประจำปี 2560

สำนักงาน กพ.!!! เปิดรับสมัครสอบ กพ. ภาค ก ประจำปี 2560

41247
0
SHARE
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครสอบ กพ

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการยังส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถสรรหาบุคคลเข้าสู่ส่วนราชการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครสอบ กพ ภาค ก 2560 ในครั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้จากเอกสารต้นฉบับ และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบ กพ ภาค ก 2560 ให้พร้อมไว้เลยนะคะ

สมัครสอบ กพ

สมัครสอบ กพ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ กพ ภาค ก 2560

  1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการ
  2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและระดับวุฒิการศึกาตามที่ส่วนราชการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ภาค ก 2560

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กพ ภาค ก 2560 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2560” โดยผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด การสมัครสอบแบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้

สำหรับผู้สมัครสอบครั้งที่ 1 วันที่ 12 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2559
สำหรับผู้สมัครสอบครั้งที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม – 21 เมษายน 2560

เอกสารต้นฉบับ สมัครสอบ กพ ภาค ก 2560

 

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY