งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ วุฒิปวส.-ปริญญาตรี

[สมัครงาน ไปรษณีย์] งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ วุฒิปวส.-ปริญญาตรี

46722
0
SHARE
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงาน ไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 5 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน ไปรษณีย์ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

 

สมัครงาน ไปรษณีย์

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคงานไม้ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาออกแบบและตกแต่งภายใน ฝ่ายสื่อสารองค์กร คลิกดูรายละเอียด
  2. คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ ฝ่ายกฎหมาย คลิกดูรายละเอียด
  3. คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตว่าความ ฝ่ายกฎหมาย คลิกดูรายละเอียด
  4. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาไฟฟ้า ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ คลิกดูรายละเอียด
  5. คุณวุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีศิลปะ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ สาขาวิชามัณฑนศิลป์ สาขาวิชาเรขศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม ฝ่ายสื่อสารองค์กร คลิกดูรายละเอียด

 

การสมัครงาน ไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ไปรษณีย์ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ชั้น 1 โซน B ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน ไปรษณีย์

 

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY