ด่วน!!! สมัครงานธนาคารออมสิน ตำแหน่งงานว่าง 8 ตำแหน่ง

ด่วน!!! สมัครงานธนาคารออมสิน ตำแหน่งงานว่าง 8 ตำแหน่ง

78261
1
SHARE
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงานธนาคารออมสิน (Update : 24/08/2559)

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน และลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2559 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง โดยแต่ละตำแหน่งนั้น ได้เปิดให้มีการสมัครงานแบบออนไลน์ ส่งประวัติไปที่เมล์ของธนาคาร เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในระบบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ธนาคารออมสิน สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัคร หรือไม่คัดเลือกใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใด บุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานธนาคารออมสิน 2559 ให้คลิกเอกสารต้นฉบับ เพื่อตรวจคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน ธนาคารออมสิน

สมัครงานธนาคารออมสิน 2559

ตำแหน่งงานว่าง

  1. ลูกจ้างปฏิบัติการ (คนพิการ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง
  2. ลูกจ้างโครงการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตรฯ
  3. รองผู้อำนวยการฝ่าย ส่วนบริหารการป้องกันการทุจริต 1 ใหม่
  4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยสืบสวนและชดเชยความเสียหาย 2 ใหม่
  5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยสืบสวนและชดเชยความเสียหาย 3 ใหม่
  6. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยบริหารข้อมูลและระบบงาน ใหม่
  7. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยติดตามและตรวจจับการทุจริต 3 ใหม่
  8. ผู้ชำนาญการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร ใหม่

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานธนาคารออมสิน

 

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

1 COMMENT

LEAVE A REPLY