บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) รับสมัครพนักงาน 18 ตำแหน่ง 59 อัตรา ทุกสาขา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) รับสมัครพนักงาน 18 ตำแหน่ง 59 อัตรา ทุกสาขา

23603
0
SHARE
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงาน รถไฟฟ้า BEM

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (“BEM”) เป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ  (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ทั้ง 2 โครงการ รวม 34 สถานี ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (“BEM”) มุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางให้มีคุณภาพการให้บริการที่ดีในระดับสากล มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ และตรงเวลา บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (“BEM”) ตระหนักดีว่า ปัจจัยสำคัญในการบรรจุภารกิจดังกล่าว ขึ้นอยู่กับบุคคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ รักษาบุคลากรของบริษัทด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัทฯ

สมัครงาน ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

 

สมัครงาน รถไฟฟ้า BEM

ตำแหน่งงานบริษัทที่เปิดรับ

 1. เจ้าหน้าที่แผนกสนับสนุนระบบสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ(.NET โปรแกรมเมอร์) จำนวน 1 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารระบบสารสนเทศ (ด่วน!!!) จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่ แผนกที่ประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารกลยุทธ์และความเสี่ยงองค์กร จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่ แผนกประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 7. วิศกร ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร(ERP System) จำนวน 2 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่ประจำสถานี สายสีน้ำเงิน (MRT สถานีบางซื่อ – หัวลำโพง) จำนวน 25 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่ประจำสถานี สายสีม่วง (MRT สถานีเตาปูน – คลองบางไผ่) จำนวน 10 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่ แผนกกิจกรรมสังคม จำนวน 1 อัตรา
 11. วิศวกร ระบบไฟฟ้าและป้ายสัญลักษณ์ จำนวน 2 อัตรา
 12. วิศวกร ระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา
 13. วิศวกร ระบบอาณัติสัญญาณ และ SCADA จำนวน 2 อัตรา
 14. วิศวกร ระบบสื่อสาร จำนวน 2 อัตรา
 15. วิศวกร ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และประตุกั้นชานชาลา จำนวน 2 อัตรา
 16. วิศวกร ระบบรางวิ่งและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงรางวิ่ง จำนวน 2 อัตรา
 17. เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 1 อัตรา
 18. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนบริหารคุณภาพและกลยุทธ์) จำนวน 1 อัตรา

 

วิธีสมัครงาน รถไฟฟ้า BEM

การลงทะเบียนสมัครงานทาง Website ทำให้ท่านกับบริษัทฯ สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลของผู้สมัครฯ จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ท่านสามารถทำการ Update ข้อมูลได้ทุกเมื่อผ่านทาง PC, Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นใบสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานกรุณากรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เมื่อมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตรงกับที่ท่านสนใจ หรือตรงกับคุณสมบัติของท่าน ระบบจะทำการแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบโดยอัตโนมัติ

 

***สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัครงาน รถไฟฟ้า BEM คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พร้อมรายละเอียดในการสมัครงาน

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM

 

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY