เปิดรับสมัครบุคคล!!! เข้าทำงาน กสท. โทรคมนาคม จำนวน 63 อัตรา

เปิดรับสมัครบุคคล!!! เข้าทำงาน กสท. โทรคมนาคม จำนวน 63 อัตรา

26447
0
SHARE
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงาน กสท.

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ให้สมัครด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 ตุลาคม 2559

สมัครงาน กสท. โทรคมนาคม

 

สมัครงาน กสท

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

ปริญญาโท ปฏิบัติงานในส่วนกลาง

 1. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 5/ นักบริหารงานพาณิชย์ 5 จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งวิศวกร 5 (ฝ่ายขายผู้ประกอบการ) จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งวิศวกร 5 (ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 2 อัตรา
 4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร) จำนวน 2 อัตรา

ปริญญาตรี ปฏิบัติงานในส่วนกลาง

  1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ) จำนวน 2 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 (ฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ) จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งวิศวกร 4 (ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์) จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่งวิศวกร 4 (ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์บรอดแบนด์) จำนวน 2 อัตรา
  5. ตำแหน่งวิศวกร 4 (ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล) จำนวน 1 อัตรา
  6. ตำแหน่งวิศวกร 4 (ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล สื่อสารข้อมูลในประเทศ) จำนวน 1 อัตรา
  7. ตำแหน่งวิศวกร 4 /พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 (ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
  8. ตำแหน่งวิศวกร 4 (ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล) จำนวน 1 อัตรา
  9. ตำแหน่งวิศวกร 4 (ฝ่ายบริการหน่วยงานภาครัฐ) จำนวน 2 อัตรา
  10. ตำแหน่งวิศวกร 4 (ฝ่ายขายผู้ประกอบการ) จำนวน 3 อัตรา
  11. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 / นักบริหารงานพาณิชย์ 4 (ฝ่ายขายผู้ประกอบการ) จำนวน 1 อัตรา
  12. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 / นักบริหารงานพาณิชย์ 4 (ฝ่ายโครงข่ายภายในประเทศ) จำนวน 1 อัตรา
  13. ตำแหน่งวิศวกร 4 (ฝ่ายโครงข่ายภายในประเทศ) จำนวน 4 อัตรา
  14. ตำแหน่งพนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 2 อัตรา
  15. ตำแหน่งวิศวกร 4 (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร) จำนวน 1 อัตรา
  16. ตำแหน่งวิศวกร 4 / พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ) จำนวน 4 อัตรา
  17. ตำแหน่งวิศวกร 4 / พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา
  18. ตำแหน่งวิศวกร 4 / พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์4 (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
  19. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา

ปวส. ปฏิบัติงานในส่วนกลาง

 1. ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3 (ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล) จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3 (ฝ่ายโครงข่ายภายในประเทศ) จำนวน 14 อัตรา
 3. ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3 (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร) จำนวน 1 อัตรา

ปวส. ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค

 1. ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3 (สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ) จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งวิศกร 4 (สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งนักบริหารงานพาณิชย์ 4 (สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3 (สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3 (สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง) จำนวน 1 อัตรา
 6. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 / นักบริหารงานพาณิชย์ 4 (สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก) จำนวน 1 อัตรา
 7. ตำแหน่งช่าง 3 (สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก) จำนวน 1 อัตรา
 8. ตำแหน่งช่าง 3 (สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก ส่วนบริหารโครงข่าย) จำนวน 1 อัตรา
 9. ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3 (สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก) จำนวน 1 อัตรา
 10. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 3 / พนักงานการเงินและบัญชี 3 (สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก) จำนวน 1 อัตรา

 

การสมัครงาน กสท โทรคมนาคม

1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) โทรศัพท์ 0-2104-3481, 0-2104-3322, 0-2104-4256

2. สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ให้สมัครด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน กสท

 

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY