การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป จำนวน 610 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี-โท

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป จำนวน 610 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี-โท

24281
0
SHARE
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) EGAT จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 610 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560 ในระดับชั้นการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท

สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครงาน การไฟฟ้าผ่ายผลิต (กฟผ.) ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ ให้สมัครสอบด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 (เวลา 10.00 น.) – 31 มกราคม 2560 (เวลา 16.00 น.)

สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

– อัตราทั่วไป : ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด

 1. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 127 อัตรา
 2. ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน 3 อัตรา
 3. ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา จำนวน 2 อัตรา
 4. ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
 5. ตำแหน่ง ทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 6. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 อัตรา
 7. ตำแหน่ง พยาบาลปริญญา จำนวน 1 อัตรา
 8. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
 9. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 12 อัตรา
 10. ตำแหน่ง นักบัญชี จำนวน 31 อัตรา
 11. ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา
 12. ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน 89 อัตรา
 13. ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 120 อัตรา
 14. ตำแหน่ง พนักงานาวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา

– อัตราภูมิภาค : ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศ

 1. ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 5 อัตรา (เขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี)
 2. ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ จำนวนน 1 อัตรา (เขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี)
 3. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา (เขื่อนวชิราลงกรณ์ กาญจนบุรี)
 4. ตำแหน่ง พยาบาลปริญญา จำนวน 1 อัตรา (เขื่อนวชิราลงกรณ์ กาญจนบุรี)
 5. ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 3 อัตรา (เขื่อนวชิราลงกรณ์ กาญจนบุรี)
 6. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา (เขื่อนท่าทุ่งนา กาญจนบุรี)
 7. ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 1 อัตรา (โรงไฟฟ้าพระนครใต้ สมุทรปราการ)
 8. ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน 1 อัตรา (โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ฉะเชิงเทรา)
 9. ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 1 อัตรา (โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ฉะเชิงเทรา)
 10. ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน 2 อัตรา (โรงไฟฟ้ากระบี่ กระบี่)
 11. ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 10 อัตรา (ฝ่านปฏิบัติการภาคใต้ กระบี่)
 12. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา (เขื่อนรัชชประภา สุราษฎร์ธานี)
 13. ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน 2 อัตรา (เขื่อนรัชชประภา สุราษฎร์ธานี)
 14. ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 2 อัตรา (เขื่อนรัชชประภา สุราษฎร์ธานี)
 15. ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา (เขื่อนรัชชประภา สุราษฎร์ธานี)
 16. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (เขื่อนบางลาง ยะลา)
 17. ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 3 อัตรา (เขื่อนบางลาง ยะลา)
 18. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 15 อัตรา (กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง)
 19. ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน 2 อัตรา (กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง)
 20. ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 62 อัตรา (กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง)
 21. ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา (กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง)
 22. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (เขื่อนภูมิพล ตาก)
 23. ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน 4 อัตรา (เขื่อนภูมิพล ตาก)
 24. ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 3 อัตรา (เขื่อนภูมิพล ตาก)
 25. ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 2 อัตรา (เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์)
 26. ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา (เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์)
 27. ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 15 อัตรา (ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ พิษณุโลก)
 28. ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา (ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ พิษณุโลก)
 29. ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 24 อัตรา (ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น)
 30. ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา (ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น)
 31. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา (โรงไฟฟ้าน้ำพอง ขอนแก่น)
 32. ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน 1 อัตรา (โรงไฟฟ้าน้ำพอง ขอนแก่น)
 33. ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 11 อัตรา (โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน การไฟฟ้า

ระดับคุณวุฒิ ปวช.-ปวส.

 • – อายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

ระดับปริญญาตรี

 • – อายุไม่เกิน 28 ปี บริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
 • – คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550

ระดับปริญญาโท – ปริญญษเอก

 • – อายุไม่เกิน 32 ปี บริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
 • – คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550

กำหนดเปิดรับสมัครงาน การไฟฟ้า

การรับสมัครงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ในปี 2560 จะมีการเปิดรับสมัครแบบออนไลน์ ได้ทางเว็บไซต์ http://www.egat.co.th ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 (เวลา 10.00 น.) – 31 มกราคม 2560 (เวลา 16.00 น.)

***เงื่อนไขการสมัครสอบ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสมัครสอบข้อเขียนในปี 2559 ตามประกาศรับสมัครงานที่ 1/2559 และไม่เข้ารับการทดสอบข้อเขียนในวันที่ 20 มีนาคม 2559 จะไม่มีสิทธ์สมัครงานกับ กฟผ. ในครั้งนี้

 

สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต http://www.egat.co.th หรือติดตามอัพเดทข่าวการรับสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ได้ที่เว็บไซต์ http://www.job4thai.com

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน กฟผ.

 

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY